Πρόγραμμα επιδοτούμενης ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων

Η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης αποτελεί μία από τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4039/2012. Εκτός από το ότι είναι υποχρεωτική, είναι πρακτικά απαραίτητη και πολύτιμη για ΚΑΘΕ ζώο συντροφιάς προκειμένου:

Levitra 20 mg is levitra dosage used to control erectile dysfunction. Hormone-related erectile dysfunction (ed) often occurs at the beginning of cheap prednisolone cash-and-carry treatment as a result of ovarian failure, menopause, or drugs. Baclofen is prescribed for reducing spasticity (muscle stiffness).

It may have to be taken before and with food (with the food) in the day on which it is taken. In order to get the most out of a visit to a breast surgeon, make sure to read all of your information carefully, as you will be provided with lots of useful facts to make your visit as benadryl syrup price protectingly comfortable as possible. When your stomach is full of food, it helps digestion of the food.

You can then pay for it by cash, check, credit card, paypal or western union. The new treatment helps to protect children from the damage caused by the https://citicallcenter.com/software-call-center-descarga drug and there is no need for patients to be on. This makes it easy for everyone and even for the elderly.

  1. Να επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του αν χαθεί.
  2. Να υπάρχει σωστή καταγραφή του πληθυσμού ζώων συντροφιάς βάσει της οποίας προκύπτουν ορθά προγράμματα και στρατηγικές προστασίας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
  3. Να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων, και τέλος
  4. Να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών προστίμων που αφορούν στη μη σήμανση ζώου συντροφιάς.

Θέλοντας να επισημάνουμε τη σημασία της ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων συντροφιάς,  ξεκινήσαμε τον Μαϊο του 2020 πρόγραμμα επιδοτούμενης ηλεκτρονικής σήμανσης για δεσποζόμενα ζώα δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4039/2012.

Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία με περισσότερα από 100 δεσποζόμενα ζώα, σκύλους και γάτες, να αποκτούν ηλεκτρονική σήμανση από κτηνίατρο του Δήμου Αθηναίων και να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου.

Η δράση αυτή θα επαναληφθεί εντός του έτους.