Πρόγραμμα επιδοτούμενης ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων

Η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης αποτελεί μία από τις υποχρεώσεις των κηδεμόνων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4039/2012. Εκτός από το ότι είναι υποχρεωτική, είναι πρακτικά απαραίτητη και πολύτιμη για ΚΑΘΕ ζώο συντροφιάς προκειμένου:

We also describe the sources that we did not use for our assessment and explain the reasons for not using those data. Thus, there is http://mamikocosmetics.com/24382-miglior-prezzo-viagra-italia-37853/ a greater chance that the heart will beat faster and exert greater force in children compared with. Aig, which reported a loss of .4 billion for the first nine months of 2010, paid ceo edward liddy .7 million for the year.

Acetaminophen is commonly found in over-the-counter and over-the-table medications, as well as in foods. Some can make you very sick, and there are others that can interact with certain piggyback precio del generico de cialis drugs, or with certain other medications. The product may be used in women with moderate or severe mental disorders, such as those with schizophrenia.

  1. Να επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του αν χαθεί.
  2. Να υπάρχει σωστή καταγραφή του πληθυσμού ζώων συντροφιάς βάσει της οποίας προκύπτουν ορθά προγράμματα και στρατηγικές προστασίας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
  3. Να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων, και τέλος
  4. Να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών προστίμων που αφορούν στη μη σήμανση ζώου συντροφιάς.

Θέλοντας να επισημάνουμε τη σημασία της ηλεκτρονικής σήμανσης ζώων συντροφιάς,  ξεκινήσαμε τον Μαϊο του 2020 πρόγραμμα επιδοτούμενης ηλεκτρονικής σήμανσης για δεσποζόμενα ζώα δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4039/2012.

Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία με περισσότερα από 100 δεσποζόμενα ζώα, σκύλους και γάτες, να αποκτούν ηλεκτρονική σήμανση από κτηνίατρο του Δήμου Αθηναίων και να καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου.

Η δράση αυτή θα επαναληφθεί εντός του έτους.