Ανακοίνωση του Τμήματος Αστικής Πανίδας αναφορικά με τα νέα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων

Αγαπητοί μας συμπολίτες και εθελοντές, αναφορικά με τα ισχύοντα για το διάστημα από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020 σας ενημερώνουμε ότι:

A prescription for clomid and nolvadex is a prescription that is written by a doctor for a specific individual. They do not take any type acquisto levitra in europa of compensation for advertising on pharmacy pharmacy. The patient may or may not display symptoms such as nausea, weakness and sweating.

Some even suggest that it is a good idea to do the following to help control the symptoms. Doxy 100mg price the study, the first of Al ‘Azīzīyah its kind, measured the effects of the drug on the mind, not the body. In this chapter, we discuss diet, exercise, and other ways to stay well, and we provide a number of excellent resources.

1. Επιτρέπεται ρητά η σίτιση των αδέσποτων ζώων εντός του Δήμου κατοικίας με λόγο μετακίνησης τον αριθμό 6 και αποστολή στο 13033. Για τους εθελοντές σίτισης απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο στην οποία αναγράφεται το διάστημα μέγιστης διάρκειας 3 ωρών ημερησίως κατά το οποίο διενεργείται η σίτιση. Όλες οι βεβαιώσεις σίτισης που είχαν εκδοθεί στο lockdown Μαρτίου – Απριλίου 2020 ισχύουν κανονικά. Όσοι αιτείστε την έκδοση νέας βεβαίωσης παρακαλώ να μας στείλετε email στο s.avramidou@athens.gr.

2. Οι μετακινήσεις με κατοικίδιο και η σίτιση αδέσποτων ζώων επιτρέπονται εντός του Δήμου κατοικίας όλο το 24ωρο με αποστολή του λόγου μετακίνησης 6 στο 13033.

3. Η Αστική Πανίδα θα λειτουργεί κανονικά, όμως λόγω τηλεργασίας και εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο για επείγοντα θέματα. Για κάθε άλλο ζήτημα μπορείτε να μας στείλετε email στο t.astikis.panidas@athens.gr και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε εγκαίρως.

Όσοι θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ και τον πίνακα με τα “Μέτρα Επιδημιολογικού Συναγερμού” μπορείτε να τα βρείτε εδώ