Ανακοίνωση του Τμήματος Αστικής Πανίδας αναφορικά με τα νέα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων

Αγαπητοί μας συμπολίτες και εθελοντές, αναφορικά με τα ισχύοντα για το διάστημα από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020 σας ενημερώνουμε ότι:

1. Επιτρέπεται ρητά η σίτιση των αδέσποτων ζώων εντός του Δήμου κατοικίας με λόγο μετακίνησης τον αριθμό 6 και αποστολή στο 13033. Για τους εθελοντές σίτισης απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο στην οποία αναγράφεται το διάστημα μέγιστης διάρκειας 3 ωρών ημερησίως κατά το οποίο διενεργείται η σίτιση. Όλες οι βεβαιώσεις σίτισης που είχαν εκδοθεί στο lockdown Μαρτίου – Απριλίου 2020 ισχύουν κανονικά. Όσοι αιτείστε την έκδοση νέας βεβαίωσης παρακαλώ να μας στείλετε email στο s.avramidou@athens.gr.

2. Οι μετακινήσεις με κατοικίδιο και η σίτιση αδέσποτων ζώων επιτρέπονται εντός του Δήμου κατοικίας όλο το 24ωρο με αποστολή του λόγου μετακίνησης 6 στο 13033.

3. Η Αστική Πανίδα θα λειτουργεί κανονικά, όμως λόγω τηλεργασίας και εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο για επείγοντα θέματα. Για κάθε άλλο ζήτημα μπορείτε να μας στείλετε email στο t.astikis.panidas@athens.gr και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε εγκαίρως.

Όσοι θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ και τον πίνακα με τα “Μέτρα Επιδημιολογικού Συναγερμού” μπορείτε να τα βρείτε εδώ