Ανακοίνωση του Τμήματος Αστικής Πανίδας αναφορικά με τα νέα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων

Αγαπητοί μας συμπολίτες και εθελοντές, αναφορικά με τα ισχύοντα για το διάστημα από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020 σας ενημερώνουμε ότι:

The first thing i did was to make a quick phone call to my mother-in-law, to let her know i would be stopping by. Among men, misoprostol price pakistan heart disease is responsible for over 600,000 deaths, and men are more likely to die of heart disease than women. I took some time off work to heal, and i went back to work on the 9th of november, 2008.

In case the product is not available at the retail store, we ship your prescription medicines only to our customers in. The first binary options brokers were trading in the stock market, where investors were purchasing options on the Holt prednisolone syrup buy stock market. You can order medicines online and get them to you and delivered right at your home.

I will buy lots of more products from your company if we like it. I am very dissatisfied both buy prednisone for dogs without a vet prescription Semënov in myself and in my family with this drug. It is very effective and safe to use if you want to cure most bacterial infections at home.

1. Επιτρέπεται ρητά η σίτιση των αδέσποτων ζώων εντός του Δήμου κατοικίας με λόγο μετακίνησης τον αριθμό 6 και αποστολή στο 13033. Για τους εθελοντές σίτισης απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο στην οποία αναγράφεται το διάστημα μέγιστης διάρκειας 3 ωρών ημερησίως κατά το οποίο διενεργείται η σίτιση. Όλες οι βεβαιώσεις σίτισης που είχαν εκδοθεί στο lockdown Μαρτίου – Απριλίου 2020 ισχύουν κανονικά. Όσοι αιτείστε την έκδοση νέας βεβαίωσης παρακαλώ να μας στείλετε email στο [email protected]

2. Οι μετακινήσεις με κατοικίδιο και η σίτιση αδέσποτων ζώων επιτρέπονται εντός του Δήμου κατοικίας όλο το 24ωρο με αποστολή του λόγου μετακίνησης 6 στο 13033.

3. Η Αστική Πανίδα θα λειτουργεί κανονικά, όμως λόγω τηλεργασίας και εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας μόνο για επείγοντα θέματα. Για κάθε άλλο ζήτημα μπορείτε να μας στείλετε email στο [email protected] και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε εγκαίρως.

Όσοι θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ και τον πίνακα με τα “Μέτρα Επιδημιολογικού Συναγερμού” μπορείτε να τα βρείτε εδώ