Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών για την τεράστια συνδρομή και συνεργασία της στην προβολή των δράσεων της υπηρεσίας μας. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών καταφέραμε να αναβαθμίσουμε την ψηφιακή μας παρουσία και να προβάλουμε τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Αθηναίων και τις δράσεις μας στο ευρύ κοινό.